Prodej na tržištích od 12. 4. 2021

9. 4. 2021

Od pondělí 12. 4. 2021 je na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR povolen prodej na tržních místech v Přerově ve správě Technických služeb města Přerova, a to v tomto rozsahu:

 • prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu),
 • květin a jiných rostlin, jejich plodů, osiva, semen,
 • mléka a výrobků z mléka,
 • masa a výrobků z masa, včetně živých ryb,
 • vajec,
 • pekařských a cukrářských výrobků,
 • medu a výrobků z medu.

Provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 • v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,
 • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 • zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci,
 • zakazují se stoly a místa k sezení.
Sdílet na Facebooku