Rozvoz zařízení pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu byl zahájen

20. 1. 2015

Rozvoz zařízení pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu do místních částí města Přerova byl zahájen v sobotu 17.1.2015. Občanům, kteří si v rámci průzkumu požádali o kompostovací zařízení (kompostér či kompostovací silo), budou tato postupně do místních částí distribuována, vždy o víkendu – počínaje 17.1.2015. O distribuci jsou občané předem informováni prostřednictvím místního rozhlasu, informačních tabulí umístěných v místech svozu nebezpečného odpadu, příp. i jinde. Dále pak naleznou informaci na webových stránkách Technických služeb města Přerova, s.r.o. – www.tsmpr.cz/sluzby/brko

Sdílet na Facebooku