Nahlásit

Došlo ke škodní události v oblasti, kterou spravují TSMPR?

Pokud došlo ke škodní události při údržbě zeleně, můžete si ověřit, zda danou oblast spravujeme. Pro ověření oblasti slouží geografický informační systém GIS. 

Postup při hlášení škodní události

V případě majetkové újmy:

  • Pořiďte detailní fotografii, kde je zřetelně viditelná poškozená část majetku (u automobilu například škrábanec). 
  • Dále pořiďte komplexní fotografii, ze které je zřejmé, na jaké části majetku škoda vznikla včetně identifikace oblasti (u automobilu například o kterou poškozenou část se jedná vč. registrační značky, u domu např. číslo popisné nebo jiný orientační bod).

V případě nemajetkové újmy:

  • Pořiďte detailní fotografii místa, na kterém k újmě (úrazu) došlo. Dále pořiďte fotografii, z níž lze identifikovat místo újmy i oblast, ve které k újmě došlo (např. dům s číslem popisným nebo jiný orientační bod). Pokud fotografie není možné pořídit, potom nám alespoň místo, na kterém k újmě došlo, co nejpřesněji vyznačte na mapě.

Následně Vás budeme v co nejkratší době kontaktovat a sdělíme Vám další postup. Další informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle +420 581 291 129, nebo odpovíme na Vaše dotazy zaslané na e-mail info@tsmpr.cz.

Za způsobené škody a nepříjemnosti se Vám předem omlouváme.

Záznam o škodní události