Hledá se odpadový maskot města Přerova – soutěž pro žáky 1. stupně základních škol

Nakreslit, namalovat, či jinak ztvárnit podobu a navrhnout maskota odpadového hospodářství města Přerova. Takové je ve zkratce zadání nové soutěže určené pro žáky 1.-5. tříd přerovských základních škol. Klání připravila radnice ve spolupráci s Technickými službami města Přerova. Třída, z níž vzejde vítězný návrh, stráví společně den plný zajímavých zážitků.

Nátěr mostků v Michalově

V parku Michalov právě natíráme dřevěné mostky. Prosíme o respektování zákazu vstupu. Děkujeme za pochopení.

BIKE TOWER mimo provoz

Dne 10. 10. bude cyklověž z důvodu pravidelné servisní prohlídky v době od 10:00 – 18:00 hodin mimo provoz. Děkujeme za pochopení.

Výdej kompostu podzim 2023

Vážení občané, informujeme o vyhlášení termínu výdeje kompostu pro období „PODZIM 2023“ na kompostárně v Žeravicích a to ve stanovených dnech a časech uvedených v příloze.

Čipování odpadových nádob

V následujících týdnech se budou pohybovat v ulicích našeho města a místních částí zaměstnanci Technických služeb města Přerova, kteří mají na starosti čipování odpadových nádob firem i občanů. Změna systému označení nádob a digitalizace celého systému svozu odpadů nám do budoucna umožní lepší kontrolu nad výsypem nádob. Dojde k optimalizaci svozových tras a úspoře pohonných hmot i času. Vzhledem k tomu, že část nádob se nachází na soukromých pozemcích, bude nutné umožnit přístup k těmto nádobám. Vše se budeme snažit provést v rámci standartního svozového dne. Může se však stát, že Vás naši zaměstnanci budou kontaktovat telefonicky nebo osobně s žádostí o umožnění přístupu k Vašim odpadovým nádobám.

Blokové čištění v roce 2023

Informujeme občany Přerova a místních částí, že od úterý 4. dubna začínáme s blokovým čištěním ulic dle schváleného harmonogramu. Respektujte, prosím, dopravní značení. V opačném případě vám hrozí pokuta nebo odtah vozidla.

Svoz bioodpadu

Svoz BIO odpadu bude v tomto roce probíhat od 3. 4. do 1. 12. vždy sudý týden. Tento svoz se týká jak rodinných zástaveb v Přerově a místních částech, tak sídlištních zástaveb.