Search
Close this search box.

Blokové čištění v roce 2024

V úterý 2. dubna začínáme s blokovým čištěním v Přerově a místních částech. Jedná se o celou flotilu složenou z kropícího a zametací vozu, multikáry a valníku. Nejprve musíme provést okopy kolem cest, vyčistit kanalizační vpustě a odvodňovací žlaby, uklidit kontejnerová stání a pak následně dojde k samotnému čištění vozovky. Kompletní harmonogram pro letošní rok naleznete zde.

Svoz BIO odpadu

Informujeme občany Přerova, že svoz BIO odpadu bude v roce 2024 probíhat od 1. 4. do 30. 11. každý sudý týden. Tento svoz se týká rodinných i sídlištních zástaveb v Přerově a jeho místních částech. Na následné zpracování BIO odpadu na kompostárně v Žeravicích se můžete podívat v krátkém videu.