Search
Close this search box.

Třídění skla na městském hřbitově

10. 6. 2020

V rámci zkušebního provozu jsme na přerovském městském hřbitově umístili dva zelené 1100l kontejnery na třídění skla.

Odpadové nádoby jsou umístěny ve hřbitově tak, že první je u třetího urnového háje a druhý u kolumbária.

Kontejnery na sklo jsou určeny pouze pro všechny skleněné předměty a střepy – např. svícny zbavené plastových částí, vázy, skleněné tabulky z luceren apod.

Do kontejneru nepatří jakýkoli směsný odpad, oddělitelné plastové součásti svícnů, vázy keramické nebo porcelánové. Nevypálený zbytek vosku ve svícnech není na závadu.

Po prázdninách bude vyhodnoceno, zda je třídění skla na městském hřbitově přínosné a efektivní a poté se rozhodneme, zda kontejnery ponecháme či nikoliv.

Chceme upozornit, že nemáme v úmyslu zavést na hřbitově třídění papíru a plastu. Důvodem tohoto rozhodnutí je jejich zanedbatelné množství a zároveň časté znečištění a znehodnocení, např. plamenem nebo kouřem svíček, zbytky vosku atd.

[ngg src=“galleries“ ids=“123″ display=“basic_thumbnail“ show_slideshow_link=“0″]

Sdílet na Facebooku

Další články