Datum

Dub 03 - 07 2023

Čas

6:00 - 18:00

Svoz bioodpadu

Svoz bioodpadu v rodinných zástavbách v Přerově a místních částech a v sídlištních zástavbách.