Datum

Led 26 2023
Dokončeno

Čas

8:00 - 22:00

Svoz směsného odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu Přerov, Kozlovice, Rokytnice, Želátovice

Událost je ukončena.