Datum

Led 25 2023
Dokončeno

Čas

14:00 - 22:00

Svoz směsného odpadu

Svoz směsného komunálního odpadu: Přerov, Tršice, místní části – Dluhonice, Předmostí, Lýsky, Popovice

Událost je ukončena.