Search
Close this search box.

Upozornění pro nájemce hrobových míst

25. 3. 2024

Upozorňujeme nájemce hrobových míst, že je kvůli bezpečnosti při sečení trávy zakázáno cokoliv odkládat za hroby. Tímto se porušuje článek 5, bod 12 Řádu veřejného pohřebiště a odložené věci mohou být odstraněny. Děkujeme za pochopení a dodržování řádu.

Řád veřejného pohřebiště je k nahlédnutí na našem webu.

Sdílet na Facebooku

Další články