NEMĚLI BYSTE PŘEHLÉDNOUT

6. 12. 2023

otevírací doba o vánočních svátcích...

Novinky a aktuality

Přihlásit se k odběru aktualit

Zadejte svůj e-mail a už vám žádná novinka neunikne. 

Co pro Vás právě děláme

Je lichý týden
10. 12. 2023
Nebyla nalezena žádná událost!

V Přerově pečujeme o

0 km
Udržovaných komunikaci
0
Dětských
hřišť a sportovišť
0 ha
Zelené
plochy
0
Světelných
bodů
0
Odpadových
nádob
0
Hrobových
míst
0
Hrobových
míst

Nejčastější dotazy

Pro občany města Přerova a místních částí se svoz dělí na 3 zóny s paušálními cenami. Pro podnikatele nebo občany mimo Přerov nabízíme dopravu s cenou za ujeté km. Více informací v objednávce přistavení kontejneru.

Upozornění o konci nájmu zasíláme dle zákona 193/2017 Sb. § 25 odst. 7 – 90 dnů před datem skončení nájmu. Následuje zaslání nové nájemní smlouvy na období 5 let (pokud není domluveno jinak) spolu s fakturou a složenkou. Teprve po podpisu nové smlouvy může nájemce zaplatit nájem převodem z účtu, hotově či kartou na pokladně TS nebo v kanceláři správy hřbitova.

Travnaté plochy udržujeme na požadavek Magistrátu města Přerova, který každoročně vydává před zahájením sezony mapy sečení s intenzitami jednotlivých sečí. Na naších sociálních sítích i na webu uvádíme plán sečení vždy na následující týden. Seč je závislá na počasí, proto může dojít k posunu v plánu.

Stromy, které jsou určené ke kácení (s povolením ke kácení schváleným Odborem životního prostředí města Přerova) nám postupně vybírá Magistrát města Přerova. Převážně tak kácíme stromy odumřelé, schnoucí, uhnilé, příp. jinak poškozené (např. rozlomené po vichřici či bouřce). K ořezu dochází z důvodu rozhledových, podchodových i podjezdových podmínek, abychom je udržovali v požadované výšce a šířce.

Vyplňte formulář pro nahlášení poruchy. V urgentních případech volejte nonstop havarijní linku +420 602 206 150 a specifikujte číslo lampy (stožáru), případně ulici a číslo domu.

Na sběrném dvoře přijímáme kovové, plastové a skleněné obaly, jedlé oleje a tuky, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, znečištěný textil, motorové oleje, staré barvy, prošlé léky, pesticidy, chemikálie, olověné akumulátory, tužkové baterie a monočlánky, vyřazené elektrozařízení a elektro spotřebiče, zářivky, výbojky, tonery, cartridge, objemný odpad, dřevo, biologicky rozložitelný odpad.

Nárok na parkovací kartu máte v případě, že vaše provozovna nebo trvalé bydliště (příp. vlastnictví nemovitosti) spadá do vymezené oblasti v centru města dané nařízením města č. 2020-1 (viz mapka).

V parku Michalov není dovoleno jezdit na kole ani na kolečkových bruslích. K tomuto účelu použijte cyklostezku vedle parku. Výjimku mají malé děti s odrážedly a to pouze na zpevněných asfaltových chodnících.