Objednat

Vydání stanoviska

Vydáváme souhlasné stanovisko pro tyto účely:

  • územní řízení nebo stavební povolení
  • uzavírky na území města Přerova a místních částí
  • existence sítí veřejného osvětlení ve správě Technických služeb města Přerova. 

Pro tyto účely můžete také využít službu e-UtilityReport, pomocí které můžete hromadně odeslat žádost všem dotčeným správcům inženýrských sítí.

Dále předáváme a přebíráme komunikace, chodníky a zeleň ve správě TSMPr pro účely záboru pozemku bez zásahu nebo stavební činnosti se zásahem do pozemku.