Search
Close this search box.

Polesí Svrčov a Žebračka

O polesí

Lesní majetek města Přerova se skládá ze dvou lesních hospodářských celků. LHC Přerov 2 (Svrčov) zahrnuje veškeré hospodářské lesy v majetku města Přerova. Druhý LHC zahrnuje národní přírodní rezervaci Žebračka a lesy v jejím ochranném pásmu. Vlivem působení klimatické změny došlo k výrazné změně druhové skladby dřevin, z původních 56 % smrku zůstává ve Svrčově pouze 12 %. Pokles zastoupení smrku byl využit ve prospěch listnatých dřevin, jako je dub zimní, dub letní, javor klen, buk lesní, lípa srdčitá, habr obecný a částečně jedle bělokorá. Vše doplňuje v různé míře přirozená obnova borovice, modřínu a měkkých listnáčů. Vznikající porosty jsou druhově velmi pestré a dávají předpoklad odolnosti vůči negativním klimatickým a biotickým vlivům jako je vítr, sníh nebo škůdci. Celkem bylo ve Svrčově vysázeno cca 1,5 mil. ks sazenic.

Kde ho najdete?

Důležité informace?

Kontakt:

Otevírací doba po tel. dohodě:

Historie polesí

Historicky les patřil rodu Podstatských–Liechtensteinů až do roku 1945, po znárodnění obhospodařoval lesní majetek státní podnik. V roce 1995 došlo k vrácení Žebračky a v roce 2000 na základě historických dokumentů předání lesů v okolí Svrčova a Veselíčka.

Novinky a aktuality

Služby, které si můžete objednat

Palivové dříví

Nabízíme k prodeji dříví zpracované na odvozních místech, v různých délkách, převážně jehličnaté napadené kůrovcem, nebo listnaté probírky.

Nejčastější dotazy

Ano, palivové dříví nabízíme k prodeji. Pokud máte zájem, vyplňte si objednávku a my se vám ozveme.

Ano, tuto možnost nabízíme v lokalitě Svrčov. Na vymezeném prostranství můžete zpracovat označené dříví. Pokud máte zájem, vyplňte si objednávku a my se vám ozveme.