Search
Close this search box.

Skládka a kompostárna

O skládce, kompostárně a třídírně

V areálu skládky se nachází tři zařízení pro zpracování odpadů, jak pro občany města Přerova, tak pro podnikatelské subjekty a to:

Třídící linka 

Slouží k dotřídění plastů a jako překladiště papírů a skla. V roce 2022 proběhla rekonstrukce, díky níž se sběr tříděných komodit rozšířil o sběr kovu v plastech. Proces třídění plastů můžete shlédnout ZDE.

Kompostárna

Na kompostárně se zpracovává biologicky rozložitelný odpad a kaly z čištění komunálních odpadních vod. Z těchto odpadů vzniká pomocí aerobních a anaerobních biologických rozpadů kompost, který se využívá jako hnojivo. Kompostárna prošla rekonstrukcí v roce 2020 a rozšířila se její kapacita na 5000 t. Proces kompostování můžete shlédnout ZDE.

Skládka

Je koncové zařízení, kde končí odpad, který již nelze dále efektivně roztřídit. Například se jedná o komunální, objemný, stavební odpad. I při snaze odpad třídit se ročně se na skládce uloží zhruba 21000 t.

Ceník uložení odpadu naleznete ZDE.

Kde ji najdete?

Důležité informace

Kontakt:

Otevírací doba:

Novinky a aktuality

Nejčastější dotazy

Bohužel, naše skládka na tento odpad není uzpůsobená. Odpad můžete zavést na skládku v Hradčanech případně v Olomouci. Děkujeme za pochopení.

Pro uložení odpadu na skládku: objednávka, základní popis odpadu a Třídírnu + kompostárnu: objednávka, písemné informace odpadu.

Vždy bývají jarní a podzimní termíny, které se dopředu vyhlašují na webových stránkách, případně dle domluvy s vedoucím skládky.

SPRÁVNĚ – PET lahve, obaly od šamponů, tekutých pracích prášků, sprchových gelů, kečupů, kelímky a krabičky od jogurtů, plechovky, kovové obaly, nápojový karton

ŠPATNĚ – obaly od olejů, silně znečištěné zbytky jídla, obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií, podlahové krytiny, trubky a výrobky z PVC, plastové hračky, bazény, stavební polystyren apod.

Plasty + kovy – mají své místo v kontejneru žluté barvy a čistě kov v šedý nádobách. Plasty se třídí na PET lahve čtyř barev – modrá, zelená, bílá, mix (převážně fialové a hnědé), duté plasty (HDPE, PP), směsné plasty, fólie, obalový polystyren, nápojové kartony. Vytříděné plasty se slisují do balíků a následně míří k odběrateli k dalšímu využití. Z PET lahví se poté vyrábí například sportovní oblečení, výplně peřin, spacáků apod. Vytříděný kov následně také míří k dalšímu využití.

 

PRÁVNĚ – sešity, noviny, kancelářský papír, krabice, reklamní letáky, lepenka a karton, časopisy

ŠPATNĚ – mokrý, mastný a znečištěný papír, obvazy, hygienické vložky, voskový a uhlový papír (kopírák)

Papírové obaly – se odkládají do modrého kontejneru a jsou tvořeny z mnoha různých druhů papíru. Na třídírně v Žeravicích se pouze slisuje a putuje k dalšímu zpracovateli.

SPRÁVNĚ – lahve od alko i nealko nápojů, tabulové sklo z oken a dveří, sklenice od zavařenin – kovová víčka, uzávěry a nevymyté zbytky potravin nevadí!

ŠPATNĚ – autosklo, drátosklo, zrcadla, porcelán a keramika

Sklo – pro skleněné obaly jsou určeny kontejnery zelené barvy. Sklo je z hlediska recyklace výbornou surovinou. Vytříděné sklo se rozdrtí a přidá do výchozí směsi k výrobě nového skla, tímto je využití skla v podstatě nekonečné.