Skládka a kompostárna

O skládce, kompostárně a třídírně

V areálu skládky se nachází tři zařízení pro zpracování odpadů, jak pro občany města Přerova, tak pro podnikatelské subjekty a to:

Třídící linka 

Slouží k dotřídění plastů a jako překladiště papírů a skla. V roce 2022 proběhla rekonstrukce, díky níž se sběr tříděných komodit rozšířil o sběr kovu v plastech. 

<