Skatepark

O skateparku

Skatepark je umístěn u areálu přírodního koupaliště Laguna na bývalém parkovišti. Skatepark je určen k nácviku jízdy pouze na skateboardu, kolečkových bruslích, freestyle koloběžce a BMX kole. Užívání ploch, překážek i pohyb v areálu skateparku je na vlastní nebezpečí návštěvníků. Za jakýkoliv úraz nenese vlastník žádnou odpovědnost. 

Ve skateparku jsou k dispozici překážky:

RAIL, TROJITÝ QUARTER PIPE, BANK, QUARTER PIPE S MŮSTKEM, FUN BOX 2-STRANNÝ, BANG MALÝ, VÍCENÁSOBNÝ BANG VELKÝ, HALF PIPE WETT, STREETRAMP, WAVE, PYRAMIDA, 

Jako správci provádíme 1x týdně běžnou kontrolu vč. výsypu odpadkových košů a 1x za měsíc provozní kontrolu herních prvků a oplocení. Revize provádí odborná firma 1x za rok.

Kde ho najdete?