Psí hřiště

O psím hřišti

Psí hřiště se nachází v areálu parku Michalov. Hřiště je oplocené a obsahuje 7 překážek určených pro agility trénink i zábavu jako například kruhový proskok, kladina, houpačka, šikmá stěna malá i velká a slalom a dvě hromady písku. Pro psí miláčky jsou zde umístěné betonové psí pisoáry a také pítko s miskou, které je v zimním období mimo provoz. Odpočinek pro psí páníčky poskytují čtyři lavičky. V areálu jsou umístěny dva odpadkové koše včetně sáčků na psí exkrementy. Vstup na psí hřiště je z cyklostezky vedoucí z Bezručovy ulice ve směru od BIOSu.

V rámci činností správce provádíme sečení trávy 10x ročně dle klimatických podmínek, 1x týdně hřiště uklidíme, vysypeme odpadkové koše a doplníme sáčky na psí exkrementy. 1x za měsíc kontrolujeme funkčnost herních prvků a 1x ročně (zpravidla v dubnu) zavážíme nový písek.

Pohyb v areálu se řídí provozním řádem, proto prosíme návštěvníky o jeho dodržování.