Search
Close this search box.

Údržba veřejné zeleně

Provozovna

Důležité informace

Kontakt:

Otevírací doba:

O službě

Údržba veřejné zeleně má významný vliv na životní prostředí občanů s tím spoluvytváří a předurčuje kvalitu života ve městě. Má jeden z rozhodujících vlivů na atraktivnost prostředí a jedinečným způsobem utváří charakter a originalitu města. Ve správě má provoz cca 114 ha. Sečení se během roku provádí na veřejných prostranstvích jednou až desetkrát dle intenzity sečení. Intenzita i plochy jsou zaneseny v mapách sečení, které nám zadává vlastník, tedy Statutární město Přerov.

Mezi další činnosti našich zahradníků patří také ošetřování okrasných keřů a stříhání živých plotů. Provádíme též rekonstrukce zeleně a to od kácení a likvidace stromů včetně štěpkování dřevního odpadu, odfrézování pařezu až po výsadby okrasných dřevin a stromů. 

V zázemí provozu veřejné zeleně se věnujeme péči o rostlinný materiál, který je určen k výsadbě váz, okrasných nádob, mobilní zeleně, květinových záhonů v centru města Přerova a v parku Michalov.

Provoz veřejné zeleně zajišťuje nejen údržbu města, ale také i jeho dvanácti místních částí, kterými jsou: Penčice, Žeravice, Čekyně, Vinary, Lýsky, Popovice, Předmostí, Dluhonice, Kozlovice, Újezdec, Lověšice a Henčlov

Technické služby města Přerova zajišťují celou řadu služeb v rámci údržby veřejné zeleně:

  • sečení trávníků, sběr posečené trávy
  • odstraňování spadaného listí a jeho odvoz
  • kácení stromů z plošiny a následné frézování pařezů
  • zdravotní, udržovací, výchovný a bezpečnostní řez větví v korunách stromů
  • zmlazovací sestřihy keřových skupin
  • tvarové sestřihy živých plotů
  • štěpkování odpadové dřevní hmoty do průměru 8 cm
  • provádění výsadeb záhonů a mobilních váz
  • úpravu doprovodné zeleně podél komunikací

Novinky a aktuality

Služby, které si můžete objednat

Údržba zeleně

Nabízíme posečení plochy, střih keřů, živých plotů a kácení stromů s následným úklidem a likvidací odpadu.

Vydání stanoviska

Vydáváme souhlasné stanovisko pro územní řízení, stavební povolení a uzavírky na území města Přerova a místních částí. Dále vydáváme stanovisko k existenci sítí veřejného osvětlení ve správě Technických služeb města Přerova ve vámi požadované lokalitě. Předáváme a přebíráme komunikace, chodníky a zeleň ve správě TSMPr pro účely: zábor pozemku bez zásahu, stavební činnost se zásahem do pozemku.

Nejčastější dotazy

Travnaté plochy udržujeme na požadavek Magistátu města Přerova, který každoročně vydává před zahájením sezony mapy sečení s intenzitami jednotlivých sečí. Na naších sociálních sítích i na webu uvádíme plán sečení vždy na následující týden. Seč je závislá na počasí, proto může dojít k posunu v plánu.

Stromy, které jsou určené ke kácení (s povolením ke kácení schváleným Odborem životního prostředí města Přerova) nám postupně vybírá Magistrát města Přerova. Převážně tak kácíme stromy odumřelé, schnoucí, uhnilé, příp. jinak poškozené (např. rozlomené po vichřici či bouřce). K ořezu dochází z důvodu rozhledových, podchodových i podjezdových podmínek, abychom je udržovali v požadované výšce a šířce.

Z kapacitních důvodů provádíme úpravu zeleně pro občany města Přerova a místních částí pouze v omezené míře. Můžete si vyplnit náš objednávkový formulář a my se vám ozveme.