Objednat

Odpadové nádoby

Výměnu odpadové nádoby nabízíme zdarma občanům města Přerova a jeho místních částí. Podmínkou bezplatné výměny je dodání staré nádoby. Nádobu vám vyměníme v dohodnutém termínu my, nebo si ji k nám můžete přijít vyměnit osobně.

Počet nádob na směsný komunální odpad přistavených k nemovitosti určuje Obecně závazná vyhláška č. 8/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství:

  • odpadovou nádobu o objemu 120 l pro 1 až 4 členy domácnosti
  • odpadovou nádobu nebo nádoby o celkovém objemu 240 l pro 5 až 8 členů domácnosti
  • odpadovou nádobu nebo nádoby o celkovém objemu 360 l pro 9 a více členů
    domácnosti

Dále existuje možnost zápůjčky nádoby: je-li v nemovitosti dítě do 2 let na plenách nebo osoba používající inkontinenční pomůcky.