Objednat

Údržba zeleně

Nabízíme posečení plochy, střih keřů, živých plotů a kácení stromů s následným úklidem a likvidací odpadu.