Revitalizace okružní křižovatky Žerotínovo náměstí

Od 27. 3. 2023 do 30. 4. 2023 budeme revitalizovat okružní křižovatku Žerotínovo náměstí. Dojde zde ke kompletní obnově zeleně včetně doplnění výsadby přilehlých ostrůvků. Výsadba je navržena tak, aby byla atraktivní v každém ročním období. Na osazovací plán včetně fotografií použitých rostlin můžete nahlédnout v prezentaci zde. Po dobu realizace bude částečně omezen provoz parkoviště za […]

Svoz bioodpadu

Svoz BIO odpadu bude v tomto roce probíhat od 3. 4. do 1. 12. vždy sudý týden. Tento svoz se týká jak rodinných zástaveb v Přerově a místních částech, tak sídlištních zástaveb.

Oprava chodníku Na Odpoledni 9–11

V termínu od 13. 3. do 16. 4. budeme revitalizovat chodník na ulici Na Odpoledni 9–11. Dojde zde k výměně obrub včetně silniční obruby, přespádování chodníku, výškové úpravě poklopů inženýrských sítí, pokládce nové dlažby a terénním úpravám za obrubou. Situační mapka zde.